Uitnodiging

De Verenigde IJsselmeertop is een jaarlijks terugkerend evenement dat dit keer wordt georganiseerd door de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle. Thema is: ‘De grenzen voorbij’. Want de grenzen van de maakbaarheid zijn in zicht, ook in het IJsselmeergebied, het blauwe hart van Nederland.

We kunnen ons niet meer permitteren ieder-voor-zich besluiten te nemen. Alleen met meer samenwerking over organisaties en programma’s heen blijft het IJsselmeergebied leefbaar.

logo Verenigde Ijsselmeertop 2023
Beeld: Ministerie IenW

Tijdens de Verenigde IJsselmeertop onderzoeken we op welke manieren we de samenwerking kunnen versterken. Hoe integreren we gezamenlijk en eenduidig het principe water & bodem sturend? Op welke manier geven we succesvol invulling aan de verstedelijkingsstrategie? En vooral: zijn we voldoende wendbaar om te kunnen omgaan met de complexiteit en onzekerheid die klimaatverandering brengt? Deze en andere vragen komen in een dynamisch en afwisselend programma aan bod.

De uitnodiging voor de Verenigde IJsselmeertop is op persoonlijke titel. Als u hierover vragen heeft dan kunt u contact opnemen met ijsselmeertop@overijssel.nl