Stakeholderbijeenkomsten Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050

De oorspronkelijke naam van dit project was 'Zandwinstrategie IJsselmeergebied 2025-2050'. Met het oog op het in werking treden van de Omgevingswet per 01-01-2024, die alleen programma's kent, is de naam van het project veranderd in 'Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050'.

Wij vernieuwen het zandwinbeleid graag samen met de stakeholders. Daarom organiseren we bijeenkomsten waarop wij informatie delen, kennis en ideeën van stakeholders ophalen en onze overwegingen toelichten. 

In deze map vindt u de presentaties die gegeven zijn tijdens de verschillende bijeenkomsten.