IJ-team

Eind 2022 heeft het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) het IJ-Team in het leven geroepen. Dit is een multidisciplinair samengesteld inspiratieteam, bedoeld om de omgevingskwaliteit van concrete projecten in en langs het IJsselmeer een impuls te geven. Het team doet dit door tijdelijk als ‘buitenboordmotor’ van projecten te fungeren en door deze op drie manieren in de samenhang van het IJsselmeergebied als geheel te plaatsen:

  • in de ruimte – kan het project ruimtelijk beter in zijn omgeving worden ingebed?
  • in het functionele palet – kan het project geoptimaliseerd worden door er meer functies aan te verbinden?
  • en in de tijd – kan de houdbaarheid van het project met het oog op   (water)veiligheid en zoetwatervoorraad  worden verbeterd?
IJsselmeer gemeente Sùdwest Fryslân, zicht op Stavoren
Beeld: Gouwenaar/ Fotoalbum Friesland

IJ-team is 'extra'

Het IJ-Team treedt niet in de verantwoordelijkheden of bevoegdheden van de opdrachtgevers en/ of opdrachtnemers van projecten. Het IJ-Team is ‘extra’. De betrokkenheid van het team kost bereidheid, openheid en nieuwsgierigheid van de kant van opdrachtgevers van projecten. De inzet van het team is verder ‘om niet’; het wordt gefinancierd door de gezamenlijke bij het IJsselmeergebied betrokken partijen.

Het IJ-Team is, naast de Handreiking Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied en de Campagne Ongezouten, het derde instrument waarmee het BPIJ de omgevingskwaliteit van projecten in het gebied wil stimuleren.

IJsselmeer bij Mirns
Beeld: FaceMePLS

Meld initiatieven aan!

Bij het IJsselmeergebied betrokken partijen kunnen nu initiatieven en projecten indienen, die meedenken door het IJ-Team verdienen. Initiatiefnemers kunnen dit kenbaar maken door een email te sturen naar Jan Wilbers .

Aanbevelingen IJ-Team in een product: IJ-schrift

De aanbevelingen die het IJ-Team doet, worden samengevoegd in een IJ-schrift, een korte verslaglegging van een project in woord en beeld. Hieronder zijn de reeds uitgekomen IJ-schriften te downloaden.

IJ-schrift nr. 1 met de aanbevelingen van het IJ-Team voor de klimaatbuffer bij Andijk.

IJ-schrift nr. 2 over het Ketelmeer en de projecten die daarop afkomen.

Krabbersgat naviduct Enkhuizen
Beeld: beeldbank RWS

Het IJ-team

Het IJ-team bestaat uit:

Koen Kaffener – water en natuur (Min I&W), Joline Snel – inhoudelijke en productionele ondersteuning (Min BZK), Anjo van Stralen – water (RWS), Peter Timmer en Jeroen Zomer – cultureel erfgoed (RCE), Maaike Andela – landschap (prov. Friesland), Melanie Koning – landschap (prov. Flevoland), Mark Eker – landschap (prov. Noord Holland), Nanne Bouma – landschap (prov. Overijssel), Flos Fleischer – natuur (ROIJ), Jankees Salverda – waterbeheer (Waterschap AGV), Jan Wilbers – ontwerp (zelfstandig ontwerper), Jandirk Hoekstra – teamleider (H+N+S Landschapsarchitecten); indien nodig wordt het IJ-Team aangevuld met specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van energie of recreatie.

Rietkraag voor de IJsselmeerkust
Beeld: Dominicus Johannes Bergsma

Inspiratie in het beginstadium

Het IJ-Team is een toegewijde groep IJsselmeergebied-kenners, medewerkers van bij het IJsselmeergebied betrokken organisaties, elk met eigen expertise en gebiedskennis. Het is een team dat vóóraf inspiratie meegeeft aan projecten; dus geen kwaliteitsteam dat achteraf plannen beoordeelt. Het IJ-Team werkt in twee of drie werkbijeenkomsten samen met de initiatiefnemers van een project en de daarbij betrokken adviseurs en ‘connaisseurs’ en geeft zijn aanbevelingen nadien in een kort statement in woord en beeld mee. Het gaat om een compacte bemoeienis, liefst in het beginstadium van een project. Dan profiteert het project immers het meeste van de energie, die de aanbevelingen van het IJ-Team kunnen toevoegen.