De Agenda IJsselmeergebied 2050 is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Redactie

  • Elisa Bours, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Annette Mulder, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernteam

In het kernteam zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

De Waterschappen en de provincies Gelderland en Utrecht maken geen deel uit van het kernteam, maar zijn wel aangehaakt.

Stuurgroep

In de stuurgroep hebben de ministeries van IenW, EZK, LNV en OCW zitting en zijn de provincies vertegenwoordigd door bestuurders van Flevoland en Noord-Holland.

Contact

U kunt contact opnemen met het Projectteam Agenda IJsselmeergebied 2050 via het contactformulier.