Over ons

In het IJsselmeergebied komen vele opgaven samen. Het combineren van al deze opgaven in het gebied dwingt ons na te denken over de ruimtelijke samenhang en maakt regie en samenwerken noodzakelijk. In 2018 hebben ruim 60 partijen op bestuurlijk niveau de Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. In de Agenda staat hoe we het IJsselmeergebied klaarmaken voor de toekomst.

Redactie

  • Elisa Bours, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Annette Mulder, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Coördinatieteam

In het coördinatieteam zijn het Deltaprogramma IJsselmeergebied en het team Agenda IJsselmeergebied samengevoegd. De volgende organisaties zijn daarin vertegenwoordigd:

De provincies Gelderland en Utrecht maken geen deel uit van het kernteam, maar zijn wel aangehaakt.

Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied

Het BPIJ is een samenvoeging van het Deltaprogramma Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) en de Stuurgroep Agenda IJsselmeergebied 2050. Hierin zijn ministeries, provincies, waterschappen en PWN vertegenwoordigd. Bovendien is er een adviserende inbreng van de onafhankelijk voorzitter van het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ).

afbeelding organisatie Agenda IJMG 2050

Contact

U kunt contact opnemen met het Coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050 via het contactformulier.