Documentatie

40 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Plan van Aanpak Agenda IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom neemt het Rijk het ...

Beleidsnota | 15-10-2016

Presentatie Jandirk Hoekstra gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke ...

Toespraak | 15-09-2016

Verslag Synthesedag 15 juni 2016

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het ...

Verslag | 15-09-2016

Presentatie Frits Palmboom gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Frits Palmboom, hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel, de tien ...

Toespraak | 15-09-2016

Presentatie Eric Luiten gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst gehouden op 15 september 2016 gaf Eric Luiten, voormalig Rijksadviseur Landschap en Water, een ...

Toespraak | 15-09-2016

Verslag Gebiedsdialoog 3 - Havens, scheepvaart & transport, ruimtelijke adaptatie, circulaire economie en zoetwatervoorziening

Deze publicatie bevat het verslag van de derde gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het IJsselmeergebied ...

Verslag | 30-06-2016

Verslag Werkbezoek IJsselmeergebied op 29 juni 2016

Op 29 juni jl. hebben directeuren van regio en Rijk een werkbezoek gebracht aan het IJsselmeergebied. Dit werkbezoek is ...

Verslag | 29-06-2016

Verslag Gebiedsdialoog 2 - Energie, waterkwantiteit, landschap, cultuurhistorie

Deze publicatie bevat het verslag van de tweede gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het ...

Verslag | 16-06-2016

Verslag Gebiedsdialoog 1 - Natuur, recreatie, waterkwaliteit, visserij

Deze publicatie is het verslag van de eerste gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het IJsselmeergebied ...

Verslag | 26-05-2016

Uitkomsten regiobijeenkomst 10 november 2015

Dit document toont de resultaten van een creatieve sessie gehouden tijdens een regiobijeenkomst op 10 november 2015 in Lelystad. ...

Verslag | 10-11-2015