Documentatie

Documentatie

48 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Energieverkenning IJsselmeergebied

Deze verkenning geeft vanuit verschillende invalshoeken weer wat energieontwikkelingen betekenen voor het landschap van het ...

Rapport | 19-10-2017

Tijdlijn IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is een gebied met grote diversiteit, zowel wat betreft de (ontstaans)geschiedenis van het gebied als ook wat ...

Verslag | 23-06-2017

Nieuwsbrief #1

Dit is de eerste nieuwsbrief van Agenda IJsselmeergebied 2050. In deze nieuwsbrief o.a. Waarom een gebiedsagenda? Waar staan we ...

Nieuwsbrief | 15-06-2017

Werkprogramma 2017 - Gebiedsagenda IJsselmeergebied

In 2016 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 gestart aan de hand van een plan van aanpak dat nog steeds als basis dient voor het ...

Publicatie | 30-03-2017

10 Gouden regels voor het IJsselmeergebied

De Van Eesteren leerstoel doet onderzoek naar de ruimtelijke kenmerken van het IJsselmeergebied, en formuleerde een aantal ...

Publicatie | 08-12-2016

Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

Dit rapport presenteert een aantal schetsmatige verbeeldingen van mogelijke ontwerpopgaven in het IJsselmeergebied. Ze zijn in ...

Rapport | 06-12-2016

Omgaan met het IJsselmeergebied - Een ruimtelijke benadering

In dit rapport staan de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van het IJsselmeergebied centaal. Aan de hand van ontwerpend ...

Rapport | 15-10-2016

Synthesedocument - rode draden, systeem, kansen & knelpunten, denkrichtingen

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het ...

Rapport | 15-10-2016

Plan van Aanpak Agenda IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom neemt het Rijk het ...

Beleidsnota | 15-10-2016

Presentatie Jandirk Hoekstra gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke ...

Toespraak | 15-09-2016