Documentatie

41 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Synthesedocument - rode draden, systeem, kansen & knelpunten, denkrichtingen

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het ...

Rapport | 15-10-2016

Plan van Aanpak Agenda IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom neemt het Rijk het ...

Beleidsnota | 15-10-2016

Presentatie Jandirk Hoekstra gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke ...

Toespraak | 15-09-2016

Verslag Synthesedag 15 juni 2016

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het ...

Verslag | 15-09-2016

Presentatie Frits Palmboom gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Frits Palmboom, hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel, de tien ...

Toespraak | 15-09-2016

Presentatie Eric Luiten gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst gehouden op 15 september 2016 gaf Eric Luiten, voormalig Rijksadviseur Landschap en Water, een ...

Toespraak | 15-09-2016

Verslag Gebiedsdialoog 3 - Havens, scheepvaart & transport, ruimtelijke adaptatie, circulaire economie en zoetwatervoorziening

Deze publicatie bevat het verslag van de derde gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het IJsselmeergebied ...

Verslag | 30-06-2016

Verslag Werkbezoek IJsselmeergebied op 29 juni 2016

Op 29 juni jl. hebben directeuren van regio en Rijk een werkbezoek gebracht aan het IJsselmeergebied. Dit werkbezoek is ...

Verslag | 29-06-2016

Verslag Gebiedsdialoog 2 - Energie, waterkwantiteit, landschap, cultuurhistorie

Deze publicatie bevat het verslag van de tweede gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het ...

Verslag | 16-06-2016

Verslag Gebiedsdialoog 1 - Natuur, recreatie, waterkwaliteit, visserij

Deze publicatie is het verslag van de eerste gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het IJsselmeergebied ...

Verslag | 26-05-2016