37 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Tijdlijn IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is een gebied met grote diversiteit, zowel wat betreft de (ontstaans)geschiedenis van het gebied als ook wat ...

Verslag | 23-06-2017

Nieuwsbrief #1

Dit is de eerste nieuwsbrief van Agenda IJsselmeergebied 2050. In deze nieuwsbrief o.a. Waarom een gebiedsagenda? Waar staan we ...

Nieuwsbrief | 15-06-2017

Werkprogramma 2017 - Gebiedsagenda IJsselmeergebied

In 2016 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 gestart aan de hand van een plan van aanpak dat nog steeds als basis dient voor het ...

Publicatie | 30-03-2017

10 Gouden regels voor het IJsselmeergebied

De Van Eesteren leerstoel doet onderzoek naar de ruimtelijke kenmerken van het IJsselmeergebied, en formuleerde een aantal ...

Publicatie | 08-12-2016

Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

Dit rapport presenteert een aantal schetsmatige verbeeldingen van mogelijke ontwerpopgaven in het IJsselmeergebied. Ze zijn in ...

Rapport | 06-12-2016

Omgaan met het IJsselmeergebied - Een ruimtelijke benadering

In dit rapport staan de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van het IJsselmeergebied centaal. Aan de hand van ontwerpend ...

Rapport | 15-10-2016

Synthesedocument - rode draden, systeem, kansen & knelpunten, denkrichtingen

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het ...

Rapport | 15-10-2016

Plan van Aanpak Agenda IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom neemt het Rijk het ...

Beleidsnota | 15-10-2016

Presentatie Jandirk Hoekstra gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke ...

Toespraak | 15-09-2016

Verslag Synthesedag 15 juni 2016

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het ...

Verslag | 15-09-2016