Tijdlijn IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is een gebied met grote diversiteit, zowel wat betreft de (ontstaans)geschiedenis van het gebied als ook wat betreft de huidige beleving en gebruik. Om een beeld te krijgen bij de ontwikkelingen van het IJsselmeergebied in de tijd, ontwikkelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een ‘Tijdlijn IJsselmeergebied’. De bedoeling is dat de tijdlijn een hulpmiddel vormt voor een ieder met een ruimtelijke opgave in het gebied. Dit is een verslag van de rondetafelgesprekken op 23 juni 2017 over de ontwikkeling van een tijdlijn voor het IJsselmeergebied.