Verslag Gebiedsdialoog 3 - Havens, scheepvaart & transport, ruimtelijke adaptatie, circulaire economie en zoetwatervoorziening

Deze publicatie bevat het verslag van de derde gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het IJsselmeergebied gehouden op 30 juni 2016. Rijk en regio hebben in een dag tijd cross-overs tussen de thema’s ruimtelijke adaptatie, circulaire economie, zoetwatervoorziening en transport met behulp van ontwerpend onderzoek onderzocht.