Verslag Gebiedsdialoog 2 - Energie, waterkwantiteit, landschap, cultuurhistorie

Deze publicatie bevat het verslag van de tweede gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het IJsselmeergebied gehouden op 9 en 16 jjuni 2016. Rijk en regio hebben in twee dagen tijd cross-overs tussen de thema’s energie, waterkwantiteit, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden met behulp van ontwerpend onderzoek onderzocht.