Verslag Gebiedsdialoog 1 - Natuur, recreatie, waterkwaliteit, visserij

Deze publicatie is het verslag van de eerste gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het IJsselmeergebied gehouden op 19 en 26 mei 2016. Rijk en regio hebben in twee dagen tijd cross-overs tussen de thema’s natuur- en waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, visserij en recreatie met behulp van ontwerpend onderzoek onderzocht.