Presentatie Jandirk Hoekstra gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincie Noord-Holland, het verhaal van Team PARK over de samenhang in het Markermeer en IJmeer.