Presentatie Frits Palmboom gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst op 15 september 2016 presenteerde Frits Palmboom, hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel, de tien gouden regels (handreikingen) om de relatie tussen het land en het water in het IJsselmeergebied te versterken.