Presentatie Eric Luiten gehouden op 15 september 2016

Tijdens de synthesebijeenkomst gehouden op 15 september 2016 gaf Eric Luiten, voormalig Rijksadviseur Landschap en Water, een preview van het advies dat het College van Rijksadviseurs zouden uitbrengen.