Energieverkenning IJsselmeergebied

Deze verkenning geeft vanuit verschillende invalshoeken weer wat energieontwikkelingen betekenen voor het landschap van het IJsselmeergebied.