Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

Dit rapport presenteert een aantal schetsmatige verbeeldingen van mogelijke ontwerpopgaven in het IJsselmeergebied. Ze zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu gemaakt door de Van Eesteren leerstoel aan de Technische Universiteit Delft, o.l.v. prof. ir. Frits Palmboom.