Synthesedocument - rode draden, systeem, kansen & knelpunten, denkrichtingen

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het IJsselmeergebied. De resultaten van deze dialogen zijn uitgewerkt in een syntheserapport. Hierin zijn de belangrijkste kwaliteiten, knelpunten en perspectieven uiteengezet, als opmaat naar een agenda 2050 voor het IJsselmeergebied.