Omgaan met het IJsselmeergebied - Een ruimtelijke benadering

In dit rapport staan de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van het IJsselmeergebied centaal. Aan de hand van ontwerpend onderzoek is gezocht naar manieren om de gouden regels van Frits Palmboom mee te kunnen laten spelen in de toekomst van het IJsselmeergebied en het proces van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050.