Uitvoerings-, Kennis- en Innovatieagenda

Uitvoerings-, Kennis- en Innovatieagenda 2019-2020 gereed

In december 2018 is de uitvoerings-, kennis- en innovatieagenda 2019-2020 (UKA) van de Agenda IJsselmeergebied 2050 uitgebracht. Dit is een tweejaarlijkse weergave van de vertaling van de gebiedsambities en principes (zie Agenda IJG 2050) naar concrete maatregelen, kennisvragen en investeringsbeslissingen. Het betreft acties die direct voortvloeien uit de Agenda IJsselmeergebied 2050 (AIJG2050) en uit afspraken van bestuurlijke tafels daaromheen, bijvoorbeeld De Nieuwe Afsluitdijk, IJssel-Vechtdelta, MRA, Markermeer-IJmeer en de Gastvrije Randmeren. De UKA 2019-2020 geeft een overzicht van relevante vragen en benoemt kansen. Aan de hand hiervan kan het bestuurlijk platform IJsselmeergebied verder praten over kansen en dilemma’s.