Werkprogramma 2017 - Gebiedsagenda IJsselmeergebied

In 2016 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 gestart aan de hand van een plan van aanpak dat nog steeds als basis dient voor het werk van 2017. Dit werkprogramma geeft de werkzaamheden tot november 2017 gedetailleerder weer.