Cover Nieuwsbrief Agenda IJMG #10
Beeld: Ministerie IenW

Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied #10

Aan het eind van dit bijzondere jaar, waarin veel anders liep dan gepland, hebben we toch weer een mooi overzicht kunnen maken van de recente ontwikkelingen rondom de Agenda IJsselmeergebied 2050. In deze nieuwsbrief onder andere een terugblik op 2021 door aftredend Agendatrekker Leen Kool, een interview met Elke Praagman en Flos Fleischer over de Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied en impressies van het Deltacongres en de Platformbijeenkomst Delfstoffen en Scheepvaart/ Nautische Economie. Dit en meer leest u in #10.