#8 Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050

Zonder de gebruikelijke bestuurlijke vergaderingen, ambtelijke workshops, gebiedsbijeenkomsten en op participatie gerichte activiteiten, lijkt het misschien stil rond de uitvoering van de Agenda IJsselmeergebied 2050. Maar dat is maar schijn! In werkelijkheid gonst het op grote en kleine schaal van de ontwikkelingen. Zo is er voor twee PAGW-projecten een Verkenning gestart, kwam er een Subsidieregeling Bevaarbaarheid en sleepten we de Erfgoeddeal binnen. Dit en meer leest u in #8.

cover Nieuwsbrief #8