Cover #7
Beeld: ministerie van IenW

Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 #7

In deze Nieuwsbrief onder meer: artikelen over de RES’en, inspirerende onderwijsprojecten en de tweejaarlijkse evaluatie van de Agenda IJsselmeergebied én interviews met Marie-José Deckers over de Schaalsprong Almere 2.0 en met Roel Doef over kansen voor achteroevers.