afbeelding nieuwsbrief #6

Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 #6

In deze Nieuwsbrief onder meer: kennismaking met waarnemend trekker van het coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050 Leen Kool, een interview met ROIJ-voorzitter Bart Fokkens, een gesprek over zoetwatervoorziening met Paul van Erkelens en Louis Schouwstra en een uitgebreid artikel over de Leidraad Omgevingskwaliteit in wording.