Initiatievenkaart IJsselmeergebied

Agenda IJsselmeergebied 2050 probeert een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van initiatieven die in het gebied spelen. Door dit overzicht voor iedereen beschikbaar te maken, wordt het voor anderen mogelijk aan te sluiten en kunnen er koppelkansen of dilemma's worden gesignaleerd. Hier vindt u de meest recente kaart.
Let wel: initiatieven op heel lokale schaal zijn op deze kaart niet opgenomen.

Opmerkingen of aanvullingen op deze kaart kunnen worden gemaild naar agendaijsselmeergebied2050@minienw.nl. Het plan is de kaart twee maal per jaar te actualiseren.

Overzicht initiatieven gebiedsbreed

Dit overzicht geeft een beeld van de initiatieven die gebiedsbreed spelen.