Het verhaal van het IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied komen veel verschillende belangen en functies samen. 5 ministeries, 6 provincies, 6 waterschappen, zo’n 30 gemeenten en een grote groep maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers zijn bezig met plannen en ideeën die in potentie grote gevolgen kunnen hebben voor dit gebied. De Agenda IJsselmeergebied 2050 stimuleert partijen de veelheid aan opgaven samen op te pakken.

Omdat lang niet iedereen zich realiseert hoe belangrijk dit gebied voor ons land is, hebben we gezamenlijk gewerkt aan ‘het verhaal van het IJsselmeergebied’.

afbeelding het verhaal