Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Friesland

Op  2 november 2017 is de IJsselmeerbiografie, een nieuwe cultuurhistorische biografie van het IJsselmeer, gepresenteerd tijdens het Nationaal Deltacongres 2017 in Leeuwarden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf opdracht voor deze biografie om de ruimtelijke kwaliteit en bijzondere karakteristieken van het IJsselmeergebied te behouden en te versterken.

Het IJsselmeer is een van de meest karakteristieke gebieden van Nederland. Een gebied met een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen, waarin de relatie van Nederland met het water volop zichtbaar is.