Contact

Via onderstaand formulier kunt u een vraag stellen aan het Projectteam Agenda IJsselmeergebied 2050. Het projectteam neemt uw vraag in behandeling. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

Contact

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer dan nodig is, bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Privacy en e-mailgedragslijn

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om op uw bericht te reageren. Uw gegevens worden niet langer dan nodig is, bewaard. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Het projectteam werkt volgens de e-mailgedragslijn voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.