Werkbezoek 2016

Op 29 juni 2016 brachten directeuren van regio en Rijk een werkbezoek aan het IJsselmeergebied. Dit werkbezoek werd georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Doelen

Eén van de doelen van het werkbezoek was het beleven van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeergebied. Daarom werrden aansprekende locaties in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Friesland bezocht. Een ander belangrijk doel van het werkbezoek was elkaar informeren over elkaars ambities en wensen voor het IJsselmeergebied en de Agenda IJsselmeergebied 2050.