Gebiedsdialogen Verkenningsfase

De gebiedsdialogen vormen de essentie van het proces van co-creatie. De gebiedsdialogen zijn inspirerende bijeenkomsten en ze worden met zorg voorbereid. Ontwerpend onderzoek wordt als middel ingezet. In de sessies is het van belang dat de partners oog hebben voor elkaars belangen en dat ze niet primair gericht zijn op het behartigen van een eigen sectoraal belang.

De focus ligt op het gezamenlijk denken over het versterken van de omgevingskwaliteit van het IJsselmeergebied en het verbinden van onder andere economie, ecologie en cultureel erfgoed.