Gebiedsdialoog 5 - Naar een Agenda IJsselmeergebied 2050

Op 20 april 2017 werd de vijfde gebiedsdialoog gehouden in Almere. Er waren ongeveer honderd deelnemers van overheden, maatschappelijke organisaties en belangrijke gebruikersgroepen die betrokken zijn bij de toekomst van het IJsselmeergebied. Het doel van de dag was om een verdieping aan te brengen in de resultaten van de voorgaande gebiedsdialogen.

Vijf thema's

Om de rijke oogst aan ideeën, ambities, concepten en opgaven hanteerbaar te maken, werd aan de hand van vijf thema’s van gedachten gewisseld over het IJsselmeergebied:

  • het ecohydrologische systeem (water en ecologie)
  • de energietransitie,
  • scheepvaart, waterwegen en havens,
  • de biografie van het IJsselmeergebied,
  • de interprovinciale agenda.

Een uitgebreid verslag van de vijfde gebiedsdialoog leest u in de eerste nieuwsbrief (juni 2017) van de Agenda IJsselmeergebied 2050.