Verslag Werkbezoek IJsselmeergebied op 29 juni 2016

Op 29 juni jl. hebben directeuren van regio en Rijk een werkbezoek gebracht aan het IJsselmeergebied. Dit werkbezoek is georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eén van de doelen van het werkbezoek was het beleven van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeergebied.