Bijeenkomsten

De totstandkoming van de Agenda IJsselmeergebied 2050 is een proces van co-creatie. Om tot co-creatie te komen worden werkbezoeken en gebiedsdialogen georganiseerd.

Gebiedsdialogen

De gebiedsdialogen vormen de basis van het ontwerpend onderzoek. In de sessies ligt de focus op het gezamenlijk denken over het versterken van de omgevingskwaliteit van het IJsselmeergebied en het verbinden van onder andere economie, ecologie en cultureel erfgoed. Deze manier van werken is volgens het CRa een effectieve manier om relevante partijen te betrekken om vervolgens samen te werken aan omgevingskwaliteit.