Nieuwe website voor Platform IJsselmeergebied

Sinds de ondertekening van de Agenda IJsselmeergebied 2050 werd gebruik gemaakt van een website van de rijksoverheid. Nadeel hiervan was dat collega’s van de samenwerkende organisaties geen toegang hadden tot het beheer van de site. Het samengaan van de Agenda en het Deltaprogramma IJsselmeergebied was een mooie aanleiding om een nieuwe site te bouwen. Tijdens de Verenigde IJsselmeertop in september werd de nieuwe website gelanceerd: www.platformijsselmeergebied.nl.

Kennisetalage

Naast een plek voor nieuws en evenementen is de site vooral ook bedoeld als een kennisetalage, die toegang biedt tot ‘alle’ kennis over het IJsselmeergebied. Het gaat dan om: zoetwaterbeschikbaarheid, waterveiligheid, toekomstbestendig ecosysteem, vitaal economisch belang en landschap van wereldklasse. Voor iedereen beschikbaar!

Hoe werkt het?

Via Thema’s  bereik je de inhoudelijke pagina’s van de website. Onder de 5 hoofdthema’s vallen meerdere subthema’s en deze zitten vol kennisartikelen. De artikelen zijn gelabeld met een (sub)thema en zijn via die pagina’s terug te vinden. Alle kennisartikelen zijn ook via de zoekbutton te vinden.

Met deze manier van kennisdeling willen we zorgen dat iedereen over dezelfde kennis over het IJsselmeergebied kan beschikken, zodat gelijkwaardige en integrale besluitvorming kan plaatsvinden. Tegelijkertijd borgen we zo kennisproducten die worden opgeleverd.

Nieuwe site: www.platformijsselmeergebied.nl

Vanaf 1 januari 2024  wordt alle informatie vanuit het Platform IJsselmeergebied gedeeld via www.platformijsselmeergebied.nl . De website Agenda IJsselmeergebied 2050 blijft toegankelijk, maar zal in juni 2024 worden gearchiveerd.