Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied is afgerond; eindrapportage opgeleverd

De afgelopen twee jaar is een Ruimtelijke Verkenning  voor het IJsselmeergebied uitgevoerd. Een consortium is in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) bezig geweest met het ontwikkelen van een methodiek voor afweging en advies. De resultaten van deze Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied zijn nu opgeleverd in een eindrapportage. Het eindrapport is hier te vinden.

cover eindrapport Ruimtelijke Verkenning
Beeld: Ministerie IenW

De Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied is uitgevoerd in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied, met allereerst als doel inzicht te geven in de opgaven en ontwikkelingen in het gebied. Niet alleen nu, maar ook op de middel- en lange termijn. Het tweede doel van de Verkenning was om een instrument te ontwikkelen om tot goed afgewogen adviezen te komen. Adviezen uit het gebied, aan elkaar voor een toekomstbestendig Blauw Hart. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld, het IJsselmeerkompas. Op basis van een zo integraal mogelijke feitelijke analyse van wat samengaat en wat er knelt bepalen we hoe initiatieven de 5 doelen van het Blauwe Hart raken. Het IJsselmeerkompas is een handreiking voor het goede gesprek, door het probleem centraal te stellen een daarmee te kunnen zoeken naar oplossingsrichtingen.

Met het IJsselmeerkompas heeft het BPIJ een mooi instrument in handen dat kan helpen bij het formuleren van een zwaarwegend advies over nieuwe alternatieven in het gebied.