IJ-schrift nr. 2 over het Ketelmeer en de projecten die daarop afkomen is nu uit!

In en om het Ketelmeer zijn tal van projecten aan de orde: een tweede hoogspanningsverbinding, natuurprojecten in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren, de toekomst van het slibeiland IJsseloog, de versterking van de dijken langs Oostelijk Flevoland, een verkenning van de aanleg van een innamegebied voor drinkwater. In de case Ketelmeer is een negental projecten in beschouwing genomen. In het IJ-schrift no 2 worden de positie en oplossingsrichtingen voor de hoogwater-problematiek van het Ketelmeer verkend en worden aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de omgevingskwaliteit van dit voor het IJsselmeer belangrijke ‘bron’-gebied. Dit alles vormt een kader voor aanbevelingen die het IJ-Team op basis van een drietal werkbijeenkomsten met betrokkenen aan de Ketelmeer- projecten mee geeft. 

IJ-schrift nr. 2 vindt u hier.

afbeelding cover IJ-schrift 2
Beeld: ministerie IenW