IJ-schrift nr. 1 met de aanbevelingen van het IJ-Team voor de klimaatbuffer bij Andijk is uit

De klimaatbuffer is een idee van PWN om de drinkwaterproductie bij Andijk robuuster te maken door de aanleg van drie spaarbekkens en een voorzuiveringsgebied. Op deze manier is er ook in tijden van langdurige droogte voldoende zoet water voor de drinkwaterproductie beschikbaar. De klimaatbuffer draagt ook bij aan de ecologische kwaliteit van het IJsselmeergebied door de toevoeging van nieuwe moerasnatuur, overstroombare graslanden en ondiepe oevers. De klimaatbuffer verkeert nog in de verkennende fase.

Het IJ-team heeft in drie werkbijeenkomsten met PWN en diverse betrokkenen samengewerkt en van gedachten gewisseld en geeft in dit eerste IJ-schrift zijn aanbevelingen in woord en beeld aan het vervolg van het project (planstudie MER) mee. 

IJ-schrift nr. 1 vindt u hier.

cover IJ-schrift nr.1
Beeld: ministerie IenW