Podcast van campagne ONGEZOUTEN gelanceerd

Op zaterdag 10 september zijn de eerste twee afleveringen van ONGEZOUTEN de podcast gelanceerd. In de podcastserie worden historische en hedendaagse verhalen over het leven met, op én in het water van het IJsselmeer ontrafeld. In tien gesprekken met archeologen, ecologen, historici, kunstenaars en de jongere generatie nemen presentator Harm Edens, bekend van het televisieprogramma ‘Dit was het nieuws’, en sidekick Lars Boon van het Kaapvaardersverbond, de luisteraar mee in de geschiedenis van de Zuiderzee, de intrigerende onderwaterwereld, en de huidige opgaven die bepalend zijn voor de toekomst van het IJsselmeergebied.

De podcastserie is te beluisteren via de website ONGEZOUTEN en op Spotify 

afbeelding podcast Ongezouten
Beeld: Ministerie IenW

Campagne ONGEZOUTEN

In het IJsselmeergebied worden de (soms tegenstijdige) belangen ten aanzien van dijkverzwaring, windmolenparken, visserij, waterberging en recreatie steeds zichtbaarder. Dit vraagt om weloverwogen keuzes, afstemming en een meer integrale aanpak. De campagne ONGEZOUTEN is een rondreizend activiteitenprogramma dat professionals, bewoners, ondernemers en overheden samenbrengt om de dialoog aan te gaan over de kwaliteit van het IJsselmeergebied, en dat ruimte biedt voor uitwisseling, inspiratie en verbinding rondom het IJsselmeer. De campagne maakt duidelijk welke veranderingen op stapel staan en hoe belangrijk het is om bij iedere ontwikkeling kwaliteit toe te voegen aan het IJsselmeergebied als geheel.
Op locaties waar (bouw)plannen daadwerkelijk aan de orde zijn, worden partijen op een creatieve manier bij elkaar gebracht. Met activiteiten zoals toekomstateliers, lezingen en expedities langs de IJsselmeerkust, worden mensen zich bewust van de ecologische en de cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeergebied.

Podcast # 1 en #2

In de eerste aflevering vertelt Eva Vriend over de geschiedenis van de IJsselmeercommunity. Hoe is die veranderd na de aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering van Flevoland? En wat kunnen wij daarvan leren als het gaat om de veranderingen die op ons afkomen?

Ecoloog Harm van der Geest neemt je in #2 mee in de biodiversiteit van het IJsselmeer. Hoe hebben menselijke keuzes de biodiversiteit van het IJsselmeer beïnvloed? En wat betekent dat voor de toekomst van het onderwaterleven en voor ons?