Uitvoerings-, kennis- en innovatieagenda 2021-2026 gepubliceerd

In de uitvoerings-, kennis- en innovatieagenda (UKA) zijn de gezamenlijke gebiedsambities en principes uit de Agenda IJsselmeergebied 2050 vertaald naar concrete mijlpalen voor de komende vijf jaar.

Daarbij worden de belangrijkste activiteiten en kennis- en innovatievragen geformuleerd die ontstaan vanuit de integrale aanpak van de gebiedsagenda en die de komende jaren aandacht verdienen.

Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) geeft met deze uitvoerings-, kennis- en innovatieagenda richting aan de uitwerking van alle gebiedsopgaven uit de Agenda IJsselmeergebied 2050. Daarmee dient de UKA ter inspiratie voor samenwerking en bestuurlijke dialogen.

De UKA wordt iedere twee jaar bijgesteld.

cover UKA 2021-2026