Start campagne 'Kusten van het IJsselmeer'

Tijdens de Verenigde IJsselmeertop op 27 mei gaf Bert Boerman, gedeputeerde voor de portefeuille Mobiliteit, Water en Klimaatadaptatie van de provincie Overijssel, het startschot voor de Erfgoed Deal -Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’. De coördinatie en uitvoering van het project is in handen van Mooi Noord-Holland en Het Oversticht in samenwerking met het Rijk en de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Noord-Holland.

start campagne Kusten van het IJsselmeer
Beeld: Provincie Flevoland

Campagne

De campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ bouwt voort op de Agenda IJsselmeergebied 2050. Op locaties waar (bouw)plannen echt aan de orde zijn, worden bewoners, bestuurders, ambtenaren en specialisten de komende tweeëneenhalf jaar op een inspirerende en originele manier bij elkaar gebracht om samen het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van de omgeving rondom het IJsselmeer.

Ontwikkelen met meerwaarde

Vanuit een breed gedragen ambitie wordt gekeken naar de grote gebiedsopgaven die op er in dit gebied liggen: energie, klimaat, woningbouw, natuur, recreatie en toerisme. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Hoe kunnen al deze partijen samenwerken om de gestelde ambities waar te maken? Deze campagne gaat daaraan een belangrijke leveren. Het doel van ‘Kusten van het IJsselmeer’ is om vanuit erfgoed, landschap, cultuurhistorie en ecologie te kijken naar gebiedsontwikkeling en zo in omgevingsvisies en gebiedstransformaties waarden toe te voegen. Alle ontwikkelingen moeten meerwaarde hebben voor het IJsselmeergebied als geheel.

Rondtrekkende participatiekaravaan

Als rondtrekkende participatiekaravaan worden partijen aan de hand van dialoog en debat met elkaar in gesprek gebracht om de participatie bij ontwikkelingen vanaf het begin te stimuleren. Doel is een dialoog aan te gaan met bestuurders, met maatschappelijke organisaties en met bewoners en gebruikers. Het opdoen en delen van kennis, ervaring en inspiratie staan daarbij centraal. 

Samen bereik je meer

De kracht van dit project is het op een creatieve manier partijen bij elkaar brengen die niet standaard aan dezelfde tafel zitten en met een brede blik te kijken naar het gebied en zo betrokkenen te verbinden en te inspireren.

afbeelding wensite campagne
Beeld: IenW
website van de campagne