Impressie Verenigde IJsselmeertop

Zo’n 150 bezoekers namen donderdag 27 mei deel aan de digitale IJsselmeertop 2021, met als thema ‘Samen voor later’. In het plenaire deel - de talkshow ‘Samen aan tafel’ - werden onder leiding van presentator Joep Stassen en tafeldame Eva Vriend gesprekken gevoerd over actuele thema’s uit de Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Live vanuit Batavialand in Lelystad kwamen onder andere het kennisprogramma Zeespiegelstijging, de Regionale Energie Strategie (RES) en de verstedelijkingsopgave en ecologie aan bod. Ook werd de campagne IJsselmeerkusten afgetrapt. Gedeputeerde Harold Hofstra en dijkgraaf Hetty Klavers kijken terug op een geslaagd online event: “Het was een erg interessant en divers programma.”

Beeld: Provincie Flevoland
afbeelding IJsselmeertop
Beeld: Provincie Flevoland

Aan de slag

Na de talkshow gingen de deelnemers aan de slag in het IJsselmeercafé met breakoutsessies. Met de keuze uit maar liefst tien verschillende sessies in twee rondes, kregen veel actuele onderwerpen een plek in het programma.

Netwerken en expositie

In de digitale omgeving van het event was het ook mogelijk collega’s rondom het IJsselmeergebied te ontmoeten en één op één in gesprek te gaan. In de expositieruimte kon men langs digitale kraampjes lopen, rondkijken en inspiratie opdoen. Hier kregen onder andere projecten als Markermeer/IJmeer, Nationaal Park Nieuwland, de Agenda IJsselmeergebied 2050  en de archeologische kaart een plek.

Over de IJsselmeertop

De Verenigde IJsselmeertop is een samenvoeging van de Verenigde Vergadering van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de IJsselmeertop van het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is een uniek gebied, waarin grote, gebiedsbrede opgaven spelen met het water als verbindend element. Na een jaar uitstel vanwege de corona crisis is besloten om dit jaar voor een digitaal event te gaan. Ondanks wat technische perikelen en het ontbreken van échte ontmoeting kijkt de organisatie tevreden terug op de IJsselmeertop. Op naar Noord-Holland in 2022!

Beeld: Provincie Flevoland, Linda van Oostrum

Terugkijken en beeldverslag

Wilt u of een collega de gesprekken met onze tafelgasten terugkijken? Dat kan op https://www.flevoland.nl/ijsselmeersamen2021 Tijdens de top heeft een tekenaar live meegetekend met de gesprekken aan tafel. Ook deze beeldverslagen staan op de website.