Kamerbrief over programmatische aanpak Grote Wateren

De ministers van IenW en LNV hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW). In deze brief wordt uiteengezet hoe de ministers denken te komen tot een prioritering van maatregelen voor de verbetering en het meer klimaatproof maken van de ecologische waterkwaliteit, onder andere in het IJsselmeergebied. Het streven is daarbij om maatregelen te kiezen die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben, en waarvoor regionaal commitment is. Tegelijkertijd met de brief aan de Tweede Kamer zullen daarom regionale bestuurders ook door beide ministers worden gevraagd om te reageren op een eerste selectie van PAGW-projecten. Regionale afstemming kan via de kanalen van Agenda IJsselmeergebied 2050.