Kamer stemt vóór verbreding sluis Kornwerderzand

De Tweede Kamer steunt het voorstel van de ChristenUnie en het CDA om voor te sorteren op een realisatiebesluit in 2019 over verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Begin december is de motie van ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf met ruime meerderheid aangenomen. De ingediende motie roept minister Van Nieuwenhuizen van IenW bovendien op om het voortouw te nemen, in samenwerking met de regio, om de mogelijkheden in beeld te brengen om de financiering rond te krijgen.

De verbreding van de sluis is van belang voor de economie en werkgelegenheid in de hele IJsselmeerregio.

‘Waar eerder dit jaar in Den Haag nog het beeld leefde dat vooral Friesland er belang bij heeft, is nu wel duidelijk dat verbreding van de sluis ook nodig is voor de economische ontwikkeling in Overijssel en Flevoland. Bij het ministerie merken we bewegingen in de goede richting, daar zijn echt stappen gezet. Het komende jaar moet het ministerie in overleg met de regio toewerken naar een besluit en het voortouw nemen om op zoek te gaan naar financiering voor de resterende middelen. Ik ben blij dat de we als Kamer om spoed hebben gevraagd, het is van belang dat deze verbreding niet lang meer gaat duren’, aldus ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

Sluis Kornwerderzand
Beeld: ©Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Sluis Kornwerderzand in de Afsluitdijk