#4 van de Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 is uit

Na het uitkomen van de vorige editie (eind maart) is in mei de definitieve Agenda gepubliceerd en ondertekend door zo’n 60 partijen. Een verslag daarvan stond al eerder op deze site.
Vervolgens is aan de hand van de Agenda de Uitvoerings-, Kennis- en InnovatieAgenda (UKA) uitgewerkt en gepubliceerd. In de diverse artikelen in de nieuwsbrief wordt daar op ingegaan en komen een aantal andere onderwerpen aan bod. De UKA staat is inmiddels op de site. 

Dit jaar werd een drietal zgn. Platformdagen georganiseerd; impressies daarvan staan ook  in deze nieuwsbrief.
 
Veel leesplezier!

Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 #4
Beeld: ©ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 #4