Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied

Het IJsselmeer is een icoon van de Nederlandse waterwerken en ook van onschatbare waarde voor recreatie, onze natuur en de economie. Om dit belang te onderschrijven heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag namens het kabinet samen met 60 belanghebbenden de Agenda IJsselmeer 2050 getekend. Hierin staat hoe het IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken.

In de Agenda IJsselmeergebied staan de afspraken tussen de betrokken vijf ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, zes waterschappen, belangenverenigingen en bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat bij toekomstige projecten een verbinding wordt gelegd tussen ontwikkelingen in het water en op het daaromheen liggende land. Eerdere initiatieven zoals de Marker Wadden, de versterking van de Houtribdijk en de vismigratierivier in de Afsluitdijk zijn voorbeelden van de manier waarop verschillende belangen succesvol samengaan.

Rondom het IJsselmeergebied staan de komende tijd nieuwe projecten op stapel. Zo wordt bijvoorbeeld de bescherming van de Friese kust tegen erosie gekoppeld aan een verrijking van de natuur en investeringen in recreatie. Ook bij de ontwikkeling van het gebied tussen Lelystad en Almere wordt gezocht naar een ideale mix van natuur, recreatie en dijkversterking. Verder liggen er interessante initiatieven om een recreatienetwerk in het IJsselmeergebied op te zetten waarbij bijvoorbeeld betrokken provincies en gemeenten stimuleren dat ondernemers betere toeristische bootverbindingen gaan opzetten tussen plaatsen zoals Medemblik en Kampen.

Elke twee jaar wordt tegen het licht gehouden of de partijen zich houden aan de gemaakte afspraken van de agenda IJsselmeergebied.

De feestelijke ondertekening vond plaats op een wel heel bijzondere plek: het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Op deze pittoreske plek waren zo’n 120 gasten getuige van dit bijzondere moment, de ondertekening van de instemmingsverklaring door maar liefst 60 partijen!

Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) toonde zich blij met de - in haar woorden- ‘ dijk van een agenda’, die recht doet aan de waarde van het bijzondere gebied. Zij sprak haar waardering uit voor het feit dat alle partijen daadwerkelijk over de eigen dijken heen gekeken hebben en gezamenlijk werk hebben willen maken van bestaande en nieuwe vraagstukken rond het IJsselmeer. Zij sloot haar toespraak af met de oproep nu verder te bouwen aan de toekomst.

de ondertekenaars van de Agenda IJsselmeergebied 2050
Beeld: Madelon Dielen