Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 #3 is uit

Sinds het uitkomen van de tweede editie is hard gewerkt aan het opstellen van de (Concept-)Agenda, waarover op 11 januari 2018 in Den Haag een bestuurlijke conferentie plaatsvond. De bestuurders waren enthousiast en gaven het kernteam wat aanscherpingspunten mee. Op 22 februari vond vervolgens een gebiedsbrede bijeenkomst plaats in Almere, waar de aangescherpte Agenda werd gepresenteerd aan deelnemers van de eerdere gebiedsdialogen.

In deze nieuwsbrief wordt van dit alles verslag gedaan. Ook wordt vooruit gekeken naar de volgende stap: met alle betrokkenen de uitvoerings- en kennis- & innovatieagenda uitwerken.