Belevingswaardenonderzoek IJsselmeergebied

Onder omwonenden en bezoekers van het IJsselmeergebied is een belevingsonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek is de wijze waarop de mensen naar hun eigen gebied kijken in beeld gebracht. Wat zijn de waarden die zij zien en wat voor emoties voelen ze bij het Markermeer-IJmeer? Anders gezegd, wat maakt in hun ogen het Markermeer-IJmeer het Markermeer-IJmeer?