Marten Biermanprijs voor Frits Palmboom

Tijdens het jubileumsymposium van de IJsselmeervereniging, op zaterdag 4 november jl. in het Zuiderzeemuseum, werd de ir. Marten Biermanprijs uitgereikt aan professor Frits  Palmboom voor zijn verdienste voor het IJsselmeergebied.

Palmboom deed drie jaar onderzoek naar de landschappelijke kwaliteiten van het IJsselmeergebied in het kader van de Van Eesterenleerstoel aan de TU Delft. Hij stelde onder meer de 10  Gouden Regels op voor het beheer van het IJsselmeergebied-landschap.