Contouren van de Agenda IJsselmeergebied worden zichtbaar

Op 7 november 2017 verscheen nieuwsbrief 2 van het Project Agenda IJsselmeergebied 2050. Daarin o.a. een verslag van de ontwerpateliers die in september 2017 werden gehouden en waar de contouren van de agenda zichtbaar zijn geworden.

Wat leest u in nieuwsbrief 2?

Sinds de vorige nieuwsbrief, die in juni 2017 verscheen, heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden. De verdiepingsslag heeft geresulteerd in een aantal bouwstenen voor de Agenda, o.a. ecologie, energie en cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien hebben vier provincies hun interprovinciale agenda voor het gebied opgesteld, als aanzet voor Agenda IJsselmeergebied 2050.

In september 2017 zijn er vervolgens een aantal ontwerpateliers geweest waarbij de contouren van een gebiedsvisie, uitvoeringsagenda en kennis- en innovatieagenda zichtbaar zijn geworden. In deze nieuwsbrief wordt hiervan verslag gedaan.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief interviews met diverse betrokkenen die het proces van de totstandkoming van de Agenda IJsselmeergebied vanuit verschillende invalshoeken belichten. En natuurlijk gaat het dan vooral om de vooruitblik naar de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die voor ons liggen.  

Nieuwsbrief ontvangen

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, maar wilt u deze in het vervolg wel krijgen? Stuur ons dan uw contactgegevens via het contactformulier op deze website.