TU Delft lanceert 10 Gouden Regels voor IJsselmeergebied

Op 15 september 2016 presenteerde Frits Palmboom, hoogleraar aan de TU Delft, zijn '10 Gouden Regels' voor het IJsselmeergebied. Sinds 2013 bekleedt hij de Van Eesteren Leerstoel. De leerstoel houdt zich bezig met ‘stedenbouw in relatie tot de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap’.

Aansporende ontwerpprincipes

De 10 Gouden Regels zijn aansporingen om bepaalde karakteristieken van het IJsselmeergebied te beschermen, behouden, versterken, ontwikkelen of te transformeren. De aansporingen zijn handzame ontwerpprincipes, maar ze zijn niet directief. Ze gelden in principe voor het hele IJsselmeergebied, maar laten ook lokale differentiatie toe. Ze hebben een universele ondertoon maar dagen uit tot maatwerk.

Interview met Frits Palmboom

De webredactie van de TU Delft interviewde Frits Palmboom op 8 december 2016 naar aanleiding van de gedrukte publicatie van de '10 Gouden Regels voor het IJsselmeergebied'. U leest het interview op de website van de TU Delft.