Werkprogramma

In 2016 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 gestart aan de hand van een Plan van Aanpak dat nog steeds als basis dient voor het werk van 2017. Het werkprogramma geeft de werkzaamheden tot november 2017 gedetailleerd weer. De stuurgroep Agenda IJsselmeergebied 2050 heeft eind maart 2017 ingestemd met het werkprogramma voor 2017.